DONORS LIST

August / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Leela Ganesh 10000/-
13 Nagendra 1000/-
14 Aruna Sai 1000/-
15 Chidambaram 500/-

DONORS LIST

July / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Pushpa Mangala 3000/-
13 Mrs.Usha 4000/-
14 Sarada 8000/-
15 Lakshmi 7500/-
16 Phani 3000/-
17 UV Kishore 10000/-
18 Chidambaram 500/-

DONORS LIST

June / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Venu Nagineni 1800/-
13 Suneela 1000/-
14 Aditya 15000/-
15 Kaushik Koka 10000/-
16 Rudraksh Patnayak & Mrigank Patnayak 6000/-
17 Jayanthi 100/-
18 Vasavi 200/-
19 Lakshmi 100/-
20 Sanjeeva 1000/-
21 Lasya 5000/-
22 Sivaji & Prakash 4000/-
23 Harika 200/-
24 Aruna Sai 1000/-
25 Jyothi Prasad 1000/-
26 Billa Lakshmi 500/-
27 Pushpa Mangala 3000/-

DONORS LIST

May / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Rahul 3000/-
13 Adarsh Reddy 1600/-
14 Srinivas & Friends 25000/-
15 Nagesh 10000/-

DONORS LIST

April / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-

DONORS LIST

March / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 A fan of Raai Laxmi 20,000/-
13 Vasanth Kumar 5000/-
14 Sindhu 500/-
15 Shajitha Shabab 5000/-
16 Maheshwar Velidandi 610/-
17 Naveen Gudipally 610/-
18 Anila Vanga 610/-
19 Vasantha Tumu 610/-
20 Kapil Vallab 610/-
21 Venkat Roy 610/-
22 Ashish Myneni 610/-
23 Anoynomous 610/-
24 Ramu Mandava 610/-
25 Sai Charan Pokala 610/-
26 Sireesha Yarlagadda 610/-
27 Ajay Mukiri 610/-
28 Anoynomous 610/-
29 Gowtham Andrajula 610/-
30 Sudheer Gaddam 610/-
31 Syamala Giri 610/-
32 Jaisantosh Ankishetty 610/-
33 Kali Naraharisetti 610/-
34 Sandeep Perkari 610/-
35 Ajay Kumar Yada 610/-
36 Rajendar Kandakatla 610/-
37 Kiran Dablee 610/-
38 Venkat Vajrapu 610/-
39 Sravanthi Pinnamaraju 610/-
40 Poorna Kadiam 610/-
41 Karthik Produtturi 610/-
42 Manoj Kavali 610/-
43 Sandhya 200/-
44 Jayanti 100/-
45 Rajya Lakshmi 200/-
46 Padmaja 1000/-
47 Chidambaram 600/-
48 Vasavi 200/-

DONORS LIST

February / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Raai Laxmi Fan 21000/-
13 Srinivas Bavisetty 620/-
14 Vasantha Tumu 620/-
15 Karthik Produtturi 620/-
16 Syamala Girl 620/-
17 Padmanabha Reddy Iragamreddy 620/-
18 Ranganath Gullipalli 620/-
19 Indira Gollamudi 620/-
20 Janaki Bellana 620/-
21 Ramu Mandava 620/-
22 Vikram Goli 620/-
23 Kishore Pothuri 620/-
24 Manoj Kavali 620/-
25 Anila Vanga 620/-
26 Jaisantosh Ankishetty 620/-
27 Keerthi Shanmukh Vangala 620/-
28 Anonymous 620/-
29 Ajay Mukiri 620/-
30 Sai Chetty 620/-
31 Carol Chetty 620/-
32 Sudha Kiran Gaddigopula 620/-
33 Kollu Prashant 620/-
34 Kapil Vallab 620/-
35 Sravanthi Pinnamaraju 620/-
36 Monika Rayabarapu 620/-
37 Maheshwar Velidandi 620/-
38 Kiran Dablee 620/-
39 Jyothi Sangoji 620/-
40 Swetha Konka 620/-
41 Poorna Kadiam 620/-
42 Vikram Nanduri 620/-
43 Sudheer Gaddam 3100/-
44 Sireesha Yarlagadda 620/-
45 Karthik Kambhampati 620/-
46 Rajendar Kandakatla 620/-
47 Bhaskar Dakamari 620/-
48 Naveen Sanivarapu 620/-
49 Kali Naraharisetti 620/-
50 Vinod Yedlapally 620/-
51 Raja Prathigadapa 620/-
52 Praneeth Gunturu 620/-
53 Avinash Guthakari 620/-
54 Vema Reddy 620/-
55 Siva Dandamudi 620/-
56 Nageswar Iluri 620/-
57 Vamsi Sagi 620/-
58 Shashanka Donikeni 620/-
59 Sreeharsha Inturi 620/-
60 Sodith Reddy 620/-
61 Naveen Gudipally 620/-
62 Kiran Chavakula 620/-
63 Gowtham Andrajula 620/-
64 Venkat Roy 620/-
65 Ganesh Mettupalli 620/-
66 Lokesh Thumba 620/-
67 PradeeP Gade 620/-
68 Radhika Kosike 620/-
69 Sandeep Perkari 620/-
70 Satish Garrevenkata 620/-
71 Srikanth Javvadi 620/-
72 Sreekar Reddy 620/-
73 Chaitanya Yeddanapalli 620/-
74 Ajay Kumar Yada 620/-
75 Laxmi Billa 500/-
76 Jayanti 200/-
77 Vasavi 400/-
78 Radhika 400/-
79 Vasanth Kumar 5000/-

DONORS LIST

January / 2015

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Vikram Goli 610/-
13 Indira Gollamudi 610/-
14 Kishore Pothuri 610/-
15 Manoj Kavali 610/-
16 Anila Vanga 610/-
17 Jaisantosh Ankishetty 610/-
18 Keerthi Shanmukh Vangala 610/-
19 Anupama Bommakanti 610/-
20 Ajay Mukiri 610/-
21 Sai Chetty 610/-
22 Carol Chetty 610/-
23 Kiran Gaddigopula 610/-
24 Manikandan Somasundaram 610/-
25 Janaki Bellana 610/-
26 Ashu Prashant 610/-
27 Kapil Vallab 610/-
28 Kusuma 610/-
29 Rajesh Valluri 610/-
30 Karthik Bora 610/-
31 Anil Vaddi 610/-
32 Sravanthi Pinnamaraju 610/-
33 Monika Rayabarapu 610/-
34 Maheshwar Velidandi 1525/-
35 Kiran Dablee 610/-
36 Jyothi Sangoji 610/-
37 Swetha Konka 610/-
38 Poorna Kadiam 610/-
39 Vasanth Tumu 610/-
40 Vikram Nanduri 610/-
41 Sudheer Gaddam 3050/-
42 Sireesha Yarlagadda 1830/-
43 Karthik Kambhampati 610/-
44 Srinivas Bavisetty 610/-
45 Rajendar Kandakatla 610/-
46 Siva Meda 610/-
47 Bhaskar Dakamari 610/-
48 Vineet Akella 610/-
49 Naveen Sanivarapu 610/-
50 Karthik Produtturi 610/-
51 Venkat Vajrapu 610/-
52 Kali Naraharisetti 1525/-
53 Srinivas Sekha 25000/-
54 Vasanth Kumar 5000/-

DONORS LIST

December / 2014

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 3000/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Annapurna 5100/-
13 Uday Shanker Nadella 1525/-

DONORS LIST

November / 2014

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat Rao 1500/-
2 Raju 500/-
3 Dhana Lakshmi 1500/-
4 Pushpa Sree 1500/-
5 Sindhu 500/-
6 Sandhya Sree 1500/-
7 Murali 500/-
8 Lakshmi 100/-
9 Vinesh 1500/-
10 Gopi 1000/-
11 Sanjeeva 1000/-
12 Sindhu Inuguru 500/-
13 Kalyan 500/-
14 Panjakam & Narsimha Rao 10000/-
15 Vasanth 5000/-
16 Laxmi Billa 500/-
17 Buchi Babu 1000/-
18 Sai Prasad 1250/-
19 Sindhu Inuguru 1250/-
20 Chidambaram 5600/-

DONORS LIST

October / 2014

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Venkat rao 1500/-
2 Pushpa sree 2500/-
3 Dhanalakshmi 1500/-
4 Buchi babu 10000/-
5 Lakshmi billa 500/-
6 Sindhu 500/-
7 Sanjeeva 1000/-
8 Sarada 400/-
9 Lakshmi 100/-
10 Nas raju 500/-
11 Gopi 1000/-
12 Ashwi 1000/-
13 Vinesh 1500/-
14 Aruna 250/-
15 Gautham 250/-
16 Pramod Reddy 5000/-
17 Pramod Kumar 7500/-
18 Priya 7500/-
19 Divya Teja 3000/-
20 Raju 500/-
21 Sandhya Sree 1500/-
22 Murali 500/-

DONORS LIST

September / 2014

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Nas raju 500/-
2 Pallavi 1500/-
3 Gopi Krishna 1000/-
4 Sanjeeva 1500/-
5 Jai Raj Sir 500/-
6 Ashwita 500/-
7 Vasanth 5000/-
8 Sindhu 500/-
9 Buchi Babu 1000/-
10 Kanishka 500/-
11 Lakshmi 2000/-
12 Lakshmi 100/-
13 Venkat Rao 1500/-
14 Raju 500/-
15 Dhana Lakshmi 1500/-
16 Pushpa Sree 1500/-
17 Sandhya Sree 1500/-
18 Vinesh 1500/-
19 Gopi 1000/-
20 Murali 500/-

DONORS LIST

August / 2014

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Gopi 1000/-
2 Sindhu 500/-
3 Kamesh 2000/-
4 Venkat Rao 1500/-
5 Gautham 500/-
6 Aruna 500/-
7 Chandra Mohan 2500/-
8 Koka Hanumantha rao 5000/-
9 Buchi Babu 2000/-
10 Hari Narayana 500/-
11 Sandhya 200/-
12 Vinesh 1500/-
13 Dhanalakshmi 1500/-
14 Pushpa Sree 1500/-
15 Amulya Poosa 100kg Rice Bag
16 Lakshmi 100/-
17 Raju 500
18 Sanjeeva 1000/-
19 Sandhya Sree 1500
20 Murali 500/-

DONORS LIST

July / 2014

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Vasavi 200/-
2 Kautilya 1000/-
3 Gopi 1000/-
4 Usha 500/-
5 Sindhu 1000/-
6 Vinay 500/-
7 Radhika 200/-
8 Vasanth 5000/-
9 GL Nageshwar Rao 1016/-
10 Bobba VijayaLakshmi 5000/-
11 Varun 500/-
12 Deepthi 2000/-
13 Jyanti 100/-
14 Rajya Laskhmi 100/-
15 Swarna Seshu 100
16 Chidambaram 300/-
17 Raju 500
18 Sanjeeva 1000/-
19 Dhana Lakshmi 1500
20 Pushpa Sree 1500/-
21 Sandhya Sree 1500
22 Murali 500/-
23 Venkat Rao 1500
24 Lakshmi 100/-
25 Vinesh 1500

DONORS LIST

June / 2014

Sl.No DONOR NAME AMOUNT
1 Vasavi 200/-
2 Gopi 1000/-
3 Sarada 600/-
4 Rama Krishna 500/-
5 Nas raju 500/-
6 Radhika 200/-
7 Sanjeeva 1000/-
8 Chidambaram 600/-
9 Vaishnavi 4900/-
10 Madhavi Priya 2000/-
11 Vijaya Divi 5800/-
12 Sachin 3600/-
13 Dil Saphal 3000/-
14 Dil Sandeep 3000
15 Shabari 25000/-
16 M.P.Subramanyam 5000
17 Pallavi Praveen 10000/-
18 Nikhil 30000
19 Ram Mohan 10000/-
20 Pramod 5000
21 Rama Rao Immaneni 2500/-
22 Raju 500
23 Dhana Lakshmi 1500/-
24 Pushpa Sree 1500
25 Sindhu 500/-
26 Sandhya Sree 1500
27 Murali 500/-
28 Venkat Rao 1500
29 Lakshmi 100/-
30 Vinesh 1500